Želite li promene u životu? Ovo su najvažnije lekcije od kojih morate početi

Photo by Pixabay on Pexels.com

Da li se osećate udobno?

Kada bi vas neko upitao da li želite da nešto promenite u svom životu, siguran sam da bi ste na to dali potvrdan odgovor. Najverovatnije bi ste rekli da želite da promenite posao, auto, kuću ili stan u kojem živite, partnera, šefove i kolege na poslu a veliki broj vas bi sigurno želeo i više novca ili bolje zdravstveno stanje.

Ovo je sve potpuno uobičajeno i ja vas zbog toga ne osuđujem i ne kritikujem, ali hajde da odemo korak dalje. Koliko vas bi se sada potvrdno izjasnilo na pitanje: – Da li bi ste želeli da promenite sebe?

Možda sam vas iznenadio sa ovim pitanjem i isprovocirao vašu reakciju, takvu da imate osećaj, kao da vas je nešto preseklo u stomaku. A možda ste čak i poželeli da odustanete od daljeg čitanja ovog članka. Jer zaboga, šta to imate da menjate kod sebe? Pa vi ste savršeni a svet oko vas ne valja!

U redu, slažem se da ste savršeni baš onakvi kakvi jeste. Ali zbog čega onda želite da menjate okolnosti i svet oko sebe? Mnogi od vas će sada, za svoje loše zdravstveno stanje, nedostatak novca, loše odnose sa rodbinom i kolegama na poslu, lako navesti krivca u nekoj drugoj osobi ili nekoj nesrećnoj okolnosti, pa čak i u vudu ili ne znam kakvoj već tamo magiji.

Ali, da li je to zaista baš tako?

Upravo se u ovome „baš onakvi kakvi jeste“ krije tajna i ključ promene. Mi često smatramo da jesmo baš takvi kakvi treba da budemo, a u stvarnosti smo kilometrima daleko od toga.

Postizanje toga da budemo takvi kakvi zaista jesmo a ne kakvi sebe vidimo i doživljavamo da jesmo, je suština promene.

Ukoliko čvrsto verujete da su vam drugi za sve krivi i razmišljate da odustanete od čitanja ovog članka, onda je sada pravi trenutak za to. Jer, nakon još nekoliko pročitanih rečenica, nećete više ostati isti. Proces promene na vas će bespovratno početi da deluje, prihvatili ga vi ili ne.

Zbog čega nam je potrebna suštinska promena?

Kaže se da je u Svemiru jedina stvar koja se neprestano dešava, upravo – promena. Kada bih morao da na prethodno pitanje dam odgovor u samo jednoj rečenici on bi glasio: – Zato što je ovako neizdrživo!

Šalu na stranu, pravi razlog promene je spoznaja naše životne misije i ispoljavanje kreativnog božanskog potencijala kroz svakog od nas. Nekada su naši potencijali veoma blizu površine svesti i vrlo brzo isplivaju, prikažu se. Međutim, oni koji su duboko i dugotrajno potiskivani, nedaćama, nepoverenjem, strahovima, oni se najteže ispoljavaju.

Setite se koliko je teško probuditi čoveka koji spava dubokim snom. E pa to je isto i sa našim potencijalima. Najčešće je potrebno da nas neko ili nešto dobro prodrma, a veoma često i više puta.

Svako od nas je savršeni odraz besmrtne svesti ali najčešće toga nismo svesni.  I upravo je najveća razlika između ljudi u spoznaji toga šta jesu. Neki ljudi su spoznali sebe kao odraz božanske svesti i ostvarili se, dok je mnogo više potpuno nesvesnih koji kao da udaraju u mraku glavom u zid.

Pre mnogo godina jedan čovek se probudio iz sna i iluzije. Ljudi su ga nazvali Buda što znači probuđeni. Svako od nas može biti Buda i svako ima duhovni zadatak da se probudi. Ne propagiram ni jednu religiju i ovo o čemu pišem nema veze sa tradicijom, verom, rasom, poreklom ili socijalnim okolnostima pod kojima neko živi. U duhovnom pogledu smo svi isti i svi potičemo iz istog Izvora.

Razne „negativne“ okolnosti podstiču u nama potrebu da aktiviramo skrivene potencijale. To je jedan od načina buđenja. Nesvesni ljudi, koji tada ne uspevaju da pod teretom nedaća ispolje sebe, skloni su da u svemu traže krivca i opravdanje za vlastiti neuspeh.

Svestan čovek namerno dovodi sebe u stanje potrebe za ispoljavanjem svojih skrivenih ili uspavanih mogućnosti. Ta namera, odnosno proces, najčešće se naziva – izlazak iz zone bezbednosti ili zone komfora.

Da ne bi bilo nesporazuma, nesvestan čovek takođe često napušta ovu zonu. Ali on tog procesa nije svestan, odnosno na takve aktivnosti se nije odlučio svesnom namerom. Mnoge osobe kada počnu da doživljavaju takvu promenu, ne umeju da je definišu. Tada se javljaju strahovi i nedoumice zbog nepoznatog a često i pokušaj da se stvari vrate na prethodno stanje, kako bi se osetila sigurnost poznatog. Zbog toga, u nesvesnom čoveku najčešće dolazi do rascepa, koji se kasnije ispoljava kroz različite vidove bolesti ili pojavu loših životnih okolnosti.

Zona komfora. Šta nas čeka tamo negde?
Photo by stein egil liland on Pexels.com

Sa druge strane, svestan čovek samog sebe podstiče da napusti zonu bezbednosti. Nije to baš lako, da se razumemo. Ostaviti namerno sebe i najbliže bez udobnosti doma, posla, egzistencije, svih onih stvari na koje smo navikli, je korak za koji je potrebna ogromna hrabrost, hladnokrvnost, disciplina i nadasve – vera u sebe i sile koje su iznad nas. Ali bez toga nema promene.

Ukoliko ste skoro krenuli putem promene i nemate iskustva sa ovim o čemu pišem, dozvolite mi da vam otkrijem jednu istinu.

Slobodno možete da birate da li će vas okolnosti šamarati zato što se odupirete promeni, ili će vas okolnosti šamarati zato što idete ka promeni.

Šamare u početku morate da trpite, a na vama je samo da odlučite da li ćete u njima uživati ili ne. Iako deluje mazohistički, moj savet vam je da uživate. Šamari tada manje bole a period šamaranja kraće traje. I naravno, nagrada je velika.

Kada se jednom naviknete i izveštite, otkrićete da napuštanje zone komfora ne mora biti samo pod uticajem negativnih događaja. Zapravo, najbolje ju je napustiti onda kada se osećate najudobnije i najprijatnije u njoj.

U tom smislu, napuštanje zone udobnosti ne znači ultimativno odbacivanje svega što smo stvorili ili na šta smo se navikli. Naprotiv, napuštanje zone znači širenje granica sopstvenih mogućnosti a sva dosadašnja iskustva mogu nam koristiti kako bi smo nove potencijale iskoristili u punoj meri.

Iz ovog razloga potrebno je u potpunosti osvestiti i prihvatiti svoje trenutno stanje, kao i duhovne potrebe za promenom. Proces otkrivanja sebe može se odvijati na više načina ali svakako je koncept osveštavanja sadržaja svesti koja se nalazi u svakoj čakri jedan od najcelovitijih.

U ovom procesu meni se reiki pokazao kao idealan, jer unosi novu energiju koja dovodi do promene. A promena koja nastaje na nivou čakri, odnosno nivou svesti je ona prava i suštinska.

Čakre su medijumi kroz koje se svest ispoljava u materiji

Filozofija i praksa dalekog istoka uči nas da ljudsko telo sadrži sedam energetskih centara. Ti energetski centri zovu se čakre. Ovo je uobičajeno shvatanje koje možete pročitati u velikom broju knjiga ili članaka na internetu.

Međutim, osim što nas povezuje sa energijom koja se nalazi svuda oko fizičkog tela, svaka čakra predstavlja medijum za pristup određenim stanjima svesti.

Svaka čakra sadrži univerzalnu životnu lekciju koju je potrebno naučiti da bismo se razvijali od kolektivne, preko lične do univerzalne svesti. Ovo jeste jedan od životnih zadataka svakog ljudskog bića, bez obzira da li je toga svestan ili ne.

Sistem čakri opisuje individualno sazrevanje kroz sedam različitih nivoa. Verujem da vam je iz bajki i legendi poznata drevna arhetipska slika mitskog junaka, koji da bi izvršio zadatke dobijene od vladara, odlazi od kuće.

Photo by Daisa TJ on Pexels.com

Negde daleko, na nepoznatoj teritoriji, odvojen od plemena i porodice, u samoći spoznaje sebe i svoje moći. Kaleći se kroz nedaće, suočava se sa svojim emocijama i strahovima da bi se na kraju, obavivši zadatak, sa značajnim iskustvima i duhovnim uvidima vraća tamo odakle je pošao, kako bi sa novim mudrostima nastavio život.

Sve ovakve priče su neverovatno slične sa opisom puta svesti kroz čakre. Naša svest na tom putu dolazi do finijeg razumevanja kako sopstvene tako i duhovne moći, obzirom da svaka čakra predstavlja duhovnu životnu poduku ili izazov koji je zajednički svim ljudskim bićima. Kad ovladamo pojedinom čakrom, stičemo samospoznaju koja nam daje moć da se svesno krećemo na putu materijalnog i duhovnog blagostanja.

Pitanjem čakri detaljnije ću se pozabaviti u nekom narednom tekstu, a ovde ukratko dajem prikaz koje nam duhovne lekcije one daju:

Prva čakra: lekcije vezane za materijalni svet

Druga čakra: lekcije vezane za seksualnost, posao i fizičku želju

Treća čakra: lekcije vezane za ego, ličnost i samopoštovanje

Četvrta čakra: lekcije vezane za ljubav, opraštanje i saosećanje

Peta čakra: lekcije vezane za volju i vlastito izražavanje

Šesta čakra: lekcije vezane za um, intuiciju, uvid i mudrost

Sedma čakra: lekcije vezane za duhovnost

Ove duhovne lekcije usmeravaju našu individualnu svest, prema opštoj – božanskoj, od koje svi mi i potičemo. Usvajajući ih, vraćamo se našem pravom Izvoru.

Ukoliko zanemarujemo svoju odgovornost i potrebu da svesno savladamo ovih sedam duhovnih lekcija, mi blokiramo proticanja svesti kroz čakre. Blokiranje svesti, dalje dovodi do blokada u protoku energije, što se na materijalnom nivou može se ispoljiti kao bolest ili neki drugi problem.

Sve ovo u svojoj osnovi predstavlja poremećaj u odnosu, odnosno komunikaciji sa sobom i svojim okruženjem i ovo zaista jeste jedan od ključnih razloga zbog kojih je potrebno da se menjamo.

Zašto je razumevanje čakri važno u našem modernom svetu?

Svaka čakra čuva informacije o određenim vrstama događaja i pobuđuje određene organe. Kako prolazimo kroz razne životne situacije, informacije o tome se sabiraju u čakrama i određuju kako ćemo dalje reagovati na određenu osobu, situaciju ili stimuluse.

Ovi podaci takođe određuju da li ćemo ostati uravnoteženi i u svojoj moći – ili ćemo se izgubiti i postati žrtve našeg okruženja.

Na primer, ako imamo problema sa koncentracijom, fokusiranjem i izvršavanjem stvari, šanse su da naša prva čakra nije u svom optimalnom stanju. Ako otkrijemo da imamo obrazac nezdravih međuljudskih odnosa, onda je potrebno posvetiti pažnju drugoj. Ako imamo niže samopoštovanje, onda moramo pogledati u svoju treću čakru i tako redom.

Dakle, poznavanje psihologije čakri nam pomaže nam da vidimo kako naša iskustva, uverenja i obrasci ponašanja oblikuju naš svakodnevni život, zajedno sa našim fizičkim i mentalnim zdravljem.

Jednom kada shvatimo sebe i gde gubimo energiju, možemo početi da radimo na svojim emocionalnim, duhovnim i fizičkim telima u nastojanju da zaustavimo odliv energije. To će nam pomoći da pronađemo zdravlje, mir i ravnotežu u našim životima.

Veza između osvešćivanja i isceljenja duše, uma i tela

Kao što sam već spomenuo, jedan od naših duhovnih zadataka je postatati svestan. Svestan izvora svega što postoji kroz svest o sebi i svom okruženju. Kroz buđenje svesti razvijamo duhovnu zrelost a time i odgovornost za kreiranje našeg života. .

Postati svestan znači menjati pravila po kojima živimo i uverenja kojih se držimo. Naša sećanja i stavovi su pravila koja određuju kvalitet života.

Savremena psihologija govori o tome da je naš život 95% pod uticajem polja nesvesnog. Da li možemo reći da živimo slobodnim životom i da li imamo mogućnost izbora dokle god smo rukovođeni nesvesnim u tako velikom procentu?

Svrha osvešćivanja je da postanemo sposobni da hrabro i lagodno upravljamo svim promenama koje život donosi. Svaka promena pred nas iznosi poruku koju je potrebno protumačiti i shvatiti u skladu sa okolnostima u kojima ona nastaje.

Kako postati svestan?

Proces osvešćivanja nije lagan i često je potrebno dosta vremena da bi smo doprli do najskrivenijih tajni naše svesti. Zbog čega je tako? Naš um ima težnju da se ne menja i da se održava u stanju koje mu je poznato.

Opažati šta se dešava oko nas, pa to porediti sa našim unutrašnjim stanjem, jedan je od načina za osvešćivanje. Životne bure koje nas bacaju tamo amo, ukazuju na unutrašnje sukobe i trvenja. Ali između koga odnosno čega teče borba?

Borba nastaje između uverenja o lažnoj istini koje ima naš um i prave istine čiji je izvor božanska svest.

Jedna od metoda koja je meni izuzetno pomogla da osvestim podsvesne programe i uverenja po kojima sam funkcionisao je reiki. Ova čudesna energija na svom putu pobuđuje svaku čakru i tako izbacuje na površinu svesti svaki „zapis“ koji u njoj postoji.

Reiki prolazeći kroz čakre iznosi na površinu sve što se u njima nalazi

Kada se pođe putem osvešćivanja može se činiti da je život bio lakši pre toga. Ljudima je mnogo lakše da odgovornost za probleme prebace na nekoga drugoga što dovodi samo do sukoba a nikako do rešenja za kojim neko teži. Kada se spoznaju posledice koje svaka odluka nosi, shvata se i moć odluke. Slobodu izbora u ponašanju mora da prati odgovornost za posledice, što je mnogima strano.

Postoji priča da je sensej Mikao Usui od kojeg potiče sistem prirodnog isceljivanja poznat kao reiki, podučio prosjaka ovoj veštini, kako bi mu pomogao da se izvuče iz nemaštine i bolesti. Kada ga je nakon nekog vremena zatekao na ulici kako opet prosi, Usui ga je upitao zbog čega to ponovo radi. Prosjak mu je na to odgovorio: – Zato što mi je tako lakše!

Ulaskom u proces lične transformacije, vi možete da pokušate da prevarite sebe i vratite se na početno stanje, ali je to gotovo nemoguće. Sagledavši sebe iz druge pozicije, stvarate novu sliku o sebi koja ostaje u vama zauvek, bez obzira koliko se promeni odupirali.

Sa druge strane, iako je jedini način za promenu osloboditi se starih i nefunkcionalnih uverenja a zatim posvetiti se onim preostalim ili prigrliti nova, ni to najčešće nije lagano. Često će vam se javiti osećaj da se sadašnji svet ruši oko vas, a da niste sigurni kako ćete se snaći u nekom novom. Sa jedne strane želite da se prepustite nekoj višoj sili da vas usmerava a ipak muči vas strah da ćete, ako joj se predate izgubiti sve užitke koji vam se nude u materijalnom svetu.

Photo by Stas Knop on Pexels.com

A onda, iznenada, osvane dan kada shvatate da ne možete više sedeti na dve stolice – tražiti istinu a živeti u iluziji. Tada vas sam proces promene pogura napred. I kao na rolerkosteru, možete uživati u turbulencijama, a možete i… Znate već.

Mene je ovaj proces gužvao i lomio dugo, dok nisam upoznao reiki i počeo da se družim sa anđelima kroz arhanđeoski reiki. Nakon toga, mnoge stvari su vrlo brzo počele da dolaze na svoje mesto. Sada sam i učitelj ove dve metode, koje vam od srca preporučujem i pozivam vas da mi se javite za obuku.

Објавио/ла: Denis Tomović

Pomažem ženama koje imaju snažnu mušku energiju i još snažniju potrebu da ispolje svoj ženski potencijal. Iscelitelj sam i medijum za anđeoske energije.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

%d bloggers like this: