Reiki, anđeli i ljubav prema sebi

Pre nekoliko godina na seansu mi je došla žena koja je za sebe rekla da – ima ljubavi za sve ljude na ovom svetu ali da njoj ljubav nije uzvraćena. Nakon što je Reiki ispunio njeno telo, oduševljena prijatnom energijom, počela je da se zahvaljuje Bogu, anđelima, meni… Na to sam je pitao: