Energetski koučing

Šta je koučing?

Pojam koučing (engl. coaching) vodi poreklo od dve reči, jedna je kočija odnosno prevozno sredstvo kojim dolazimo od jednog mesta do drugog, a druga je engleska reč coach odnosno trener, koji je pomoćnik sportisti u procesu postizanja određenih, željenih sportskih rezultata.

Koučing stoga predstavlja proces u kojem kouč pomaže klijentu na različite načine da napravi pomak iz sadašnjeg stanja u kojem postoji nekakav problem, u ciljano, buduće stanje u kojem se nalazi rešenje problema.

U ovom procesu kouč pomaže klijentu da osvesti sadašnju situaciju, što radi kroz određena pitanja i druge metode a zatim i pomaže da klijent definiše svoju željenu destinaciju. Nakon toga kouč pomaže klijentu i pruža mu podršku da ovaj prepozna koje su prepreke na putu realizacije svake ideje i pomaže mu da mnogo brže i efikasnije stigne do cilja.

Vrlo često ljudi ne znaju šta žele u životu i to je jedan od zadataka kouča – da pomogne klijentu da stvori jasnu viziju svega onoga što želi da postigne.

Kouč ne govori klijentu šta je potrebno da uradi već mu pomaže da prave odgovore na sva pitanja dobije iz sebe samog.

Osim što pomaže klijentu da definiše sadašnje i buduće željeno stanje kouč pomaže klijentu još i:

– da jasno definiše svoje ciljeve,

– da odredi jasan plan aktivnosti koji je potreban da bi se došlo do ostvarenje ciljeva i

– pomaže klijentu da prođe kroz određenu ličnu transformaciju kako bi ostvario svoje ciljeve.

Sam koučing se kao proces, između ostalog zasniva na dve veoma važne pretpostavke: 

1. Kouč ne zna ništa a klijent zna sve jer su svi odgovori u njemu samom.

2. Teško je neku osobu naterati da prihvati tuđe stavove ali će ta ista osoba lako prihvatiti svoje ideje onda kada ih tokom koučinga postane svesna.

Koučing je ciklus koji započinje tako što kouč kroz razgovor sa klijentom postavlja vešta i precizna pitanja a zatim klijent odgovarajući na njih dobija razne uvide. Ovo je potrebno zbog toga što najčešće klijenti ne mogu sami ispravno da definišu ni koje je to početno a ni koje je to željeno ili ciljano stanje pa im u tome veliku pomoć pruža kouč. Zbog toga klijent kroz koučing proces može mnogo jasnije da se opredeli za neko željeno stanje odnosno da definiše:

1. Šta je to što on najviše želi da postigne u životu? 

2. Koje su njegove osnovne prepreke na postizanju cilja?

3. Koji su njegovi najveći resursi i sposobnosti za ostvarenje cilja?

4. Šta je to prvo na čemu bi trebalo da radi što bi ga približilo njegovu cilju? I tome slično.

Kouč nije psihoterapeut, nije savetnik, niti je mentor. Kouč je osoba koja na vešt način postavljajući nekada i provokativna pitanja uspeva da pomogne klijentu da na površinu svesti izbaci sve odgvore, sve potrebe, prepreke ali i sposobnosti i mogućnosti koje su mu potrebne da ostvari svoje želje, pa u krajnjem slučaju i savršeni život. 

Koje su veštine dobrog kouča?

Da bi neko bio kvalitetan kouč:

1. Mora da pruži bezrezervnu podršku i da poseduje goruću želju da pomogne svom klijentu. 

2. Potrebno je da ima odličnu sposobnost slušanja i uočavanja suptilnih detalja koje klijent iznosi o sebi i o svom problemu.

3. Potrebno je da bude vešt u uspostavljanju harmoničnog kontakta sa svojim klijentom i da zna koje pitanje u kom trenutku da postavi svom klijentu, kako bi mu pomogao da na površinu izbaci odgovor koji se već nalazi u njemu samom.

4. I na kraju, kouč mora da bude sposoban da svom klijentu uputi pravi fidbek odnosno da mu da sve one informacije do kojih je došao tolikom seanse a koje će pomoći klijentu da dođe do rešenja svog problema.

Zbog čega sam se ja odlučio da pomažem vama kao kouč?

Tokom svoje višegodišnje prakse reiki terapeuta i reiki učitelja, shvatio sam da nije dovoljno samo i isključivo na nekoga delovati energetskim tretmanom da bi se izazvala određena promena, već da je potrebno da ta osoba najpre promeni svoju svest o sebi i svom okruženju. 

Često sam u razgovoru sa klijentima pre ili nakon reiki tretmana kao i sa svojim učenicima tokom reiki obuke upadao u zamku da se postavim kao autoritet koji će nekoj osobi dati jedini pravi savet.

Međutim vrlo brzo sam shvatio da bez obzira što sam visoko intuitivan, što dobijam poruke vodiča i anđela i što mogu da sa vrlo velikom sigurnošću procenim šta je to nekome potrebno, ipak teško mogu nekoga i privoleti da postupi po nekim mojim uputstvima.

Stoga sam tragao za metodom pomoću koje ću još efikasnije moći da pomognem ljudima.

Kao prvi korak u ovome, susreo sam se sa metodom Neuro lingvističkog programiranja (NLP) koja mi je dala neke osnovne smernice i alate a zatim i sa koučingom koji daje još jedan praktičan pristup rešavanju problema. 

Nakon toga, odlučio sam da sve svoje sposobnosti, znanje i iskustvo objedinim u jednu celinu koja se može nazvati energetski koučing.

Koji je sistem mog rada?

Energetski koučing kako ga ja praktikujem je spoj dve celine:

1. Energetskih tretmana koji pomažu klijentima da se opuste i oslobode raznih energetskih i emotivnih blokada, čime se pomaže klijentu da bude otvoren i spreman za dublje uvide i odgovore koji se nalaze u njemu samom.

2. Koučing sesije tokom koje postavljajući pitanja, klijentu pomažem da definiše sadašnje i buduće željano stanje kao i sve one prepreke ali i resurse i aktivnosti koje može i potrebno je sam da sprovede kako bi ostvario svaki svoj cilj.

Koliko je potrebno seansi?

Ovo je naravno individualna stvar i zavisi od toga na čemu se radi, kao i od težine samog problema. Nekada je dovoljno uraditi jednu seansu koja će u mnogome pomoći ali najčešće za kvalitetniji pomak potrebno je uraditi 3 do 5 sensi sa razmakom od približno nedelju dana između svake.

Popuni upitnik

Ukoliko ste zainteresovani za rad samnom kroz energetski koučing, za vas sam pripremio upitnik koji je potrebno da popunite i koji će vam pokazati u kojoj meri ste otvoreni i spremni za energetski koučing i rad sa mnom.

Ovaj upitnik će pokazati i meni da li ću želeti da radim sa vama. Jer ja nisam tu da odrađujem vaše poslove i životne zadatke a vaš uspeh u najvećoj meri zavisi samo od vas i od vaše želje da uspeh postignete. 

Moja uloga je da vam pomognem da dođete do određenih odgovora, da vas podržim i da vas usmerim ka rešenju svakog vašeg željenog cilja.

Zato, ukoliko ste spremni da zaronite u sebe i tamo pronađete sve odgovore, ne odugovlačite, javite mi se za seanse energetskog koučinga, uživo ili on-line, gde god da se nalazite.

%d bloggers like this: