Obuke

Klasični reiki

Reiki je metoda prirodnog isceljivanja i jedna od najpopularnijih metoda za eliminaciju stresa.
Sprovodi se polaganjem ruku na telo i kanalisanjem Univerzalne, životne energije kroz njih. Reiki metoda nema štetnih efekata a njenu efikasnost prepoznalo je i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, koje ju je ozvaničilo, kao jednu od metoda alternativne medicine, čija je korist u podizanju opšteg kvaliteta zdravlja.

Arhanđeoski reiki

Arhanđeoski reiki je metoda povezivanja sa arhanđelima radi komunikacije sa njima i korišćenja njihove pomoći u raznim oblastima života.

Obzirom da većina ljudi iz određenih razloga nema tako visoku frekvenciju, potrebnu za direktno povezivanje sa anđelima, ukazala se potreba za metodom koja će to omogućiti. Tako je nastao Arhanđeoski reiki, kojim je nakon obuke, svakome omogućeno da se poveže sa arhanđelima i da nakon toga traži i koristi njihove energije u svakodnevnom životu.

Prilikom obuka, bez obzira na stil reikija, vrši se prenos teoretskih i praktičnih znanja i umeća, kao i energetsko podešavanje – inicijacija za rad sa energijama.

Sve obuke izvode se zavisno od uslova, pojedinačno ili u manjim grupama a takođe, uživo ili on-line. Kvalitet obuke je isti u svakom slučaju a koji ćeš način odabrati, zavisi isključivo od tebe.

Ukoliko ti dolazak u Beograd radi obuke iz bilo kojeg razloga predstavlja prepreku u smislu vremena, putovanja, organizacije i sl. rado ću doći do tebe. Jedini uslov je da tom prilikom organizuješ grupu od najmanje tri a najviše osam polaznika obuke.

%d bloggers like this: