Arhanđeoski reiki

Da li ste slušali priče ili čitali knjige o ljudima koji su posebno obdareni za komunikaciju sa anđelima i koji traže i dobijaju njihovu pomoć, kako bi unapredili svoj život u svakom aspektu?

Da li ste poželeli da i vi to učinite ali smatrate da za to niste sposobni?

E pa, dozvolite da vas obradujem.

Svako je sposoban za komunikaciju sa anđelima, samo je za to potrebna određena senzibilnost.

Kako bi se to što jednostavnije postiglo, ruski energetski stručnjaci su osmislili metodu koja se zove Arhanđeoski reiki i pomoću koje se na jednostavan način u svakom trenutku možete povezati sa arhanđeoskim energetskim poljima. A ja sam tu, da vas podučim ovoj veštini.

Priručnik i diploma koje dobijate po zvaršenoj obuci

Šta je Arhanđeoski reiki?

U dalekoj prošlosti ljudskog roda, zbog neprosvećenosti, egoizma ili manipulacije svešću, stvorila se fama o Bogom danim ljudima, koji mogu da komuniciraju sa anđelima, dok je to drugima nedostupno. Ovo se održalo i do današnjih dana i još uvek se smatra da postoje ljudi koji su posebni, što je naravno besmisleno.

Niko nije „poseban“ i „Bogom dan“ za komunikaciju sa anđelima. Svakome je omogućeno da komunicira sa bićima iz duhovne sfere. Pitanje je samo da li to neko želi i ukoliko mu to nije urođeno, da li će i na koji će način razviti sposobnost za to.

Da bi smo se povezali sa anđelima, potrebno je umeće, kako da frekvenciju našeg auričnog omotača, odnosno elektromagnetnog polja koje se nalazi oko fizičkog tela, podignemo na nivo koji odgovara frekvenciji anđeoskih energija.

Pojedinim ljudima ova frekvencija je prirodno takva, ili su je tokom života raznim praksama podigli do tog nivoa, da mogu da uspostave direktnu komunikaciju sa anđelima.

Međutim, većina ljudi iz određenih razloga nema tako visoku frekvenciju, potrebnu za direktno povezivanje sa anđelima, pa se ukazala potreba za metodom koja će to omogućiti.

Tako je nastao Arhanđeoski reiki, kojim je nakon obuke, svakome omogućeno da se poveže sa anđelima, odnosno arhanđelima i da nakon toga traži i koristi njihove energije u svakodnevnom životu.

Arhanđeoski Reiki je jednostavan i lako primenjiv, pogodan za sve uzraste, a njegove mogućnosti pokrivaju sva polja ljudskog života. Ovaj Reiki stil može biti dobar početak za svaku osobu, koja želi da kroz energetski rad pomaže sebi i svojim najbližima, da poveća nivo kvaliteta svog života, kao i da se nauči transformisanju svojih ličnih energija, a time i energija svoje sudbine na bolje.

Ispunjena anđeoskom svetlošću kroz Arhanđeoski reiki, osoba na potpuno spontan način prolazi kroz proces aktivacije svoje unutrašnje energije, počinje da isijava svetlost oko sebe deleći je sa svojim okruženjem.

Arhanđeoski reiki je odlična dopuna za primenu svih tehnika klasičnog Usui reikija a takođe, odlično se usklađuje sa svakom postojećom metodom komplementarne medicine. Primena tehnika Arhanđeoskog reikija ubrzava dejstvo same metode i poboljšava njenu efikasnost.

Posebno se preporučuje Reiki terapeutima i Reiki učiteljima.

Pošto se kanališe arhanđeoska energija, ona ne može biti iskoriščena u pogrešne svrhe, ni pod kojim uslovima, niti može biti narušena slobodna volja druge osobe.

Ovo daje mogućnost primene Arhanđeoskog reikija u cilju pomoći drugim ljudima bez njihove saglasnosti.

Na koji način funkcioniše Arhanđeoski reiki?

U Arhanđeoskom reikiju do povezivanja sa anđeoskim energijama, dolazi takozvanom aktivacijom simbola koji odgovara određenom arhanđeoskom polju ili zraku, izgovaranjem mantre sa imenom tog arhanđela a zatim i upućivenjem molbe za ono što nam je potrebno. Sve ovo praćeno je i iskazivanjem zahvalnosti, koja je neka vrsta mosta za povezivanje sa anđelima.

Nakon što se praktičar poveže sa arhanđeoskim energijama, one se preko njega spuštaju na zemaljsku ravan. Moglo bi se reći da osoba tada postaje magnet za privlačenje, odnosno, materijalizaciju svega onoga što je u skladu sa božanskom ljubavlju, višim dobrom i planom Duše.

Opšti efekti Arhanđeoskog reikija

Efekti Arhanđeoskog reikija na ljudsko biće u najvećoj meri zavise od karaktera arhanđeoske energije sa kojom se osoba poveže. Ovo je razumljivo jer svaka od tih energija ima sposobnost da svojim kvalitetom utiče na određene oblasti ljudskog života u čemu presudnu ulogu svakako ima – opšte dobro i istinske potrebe Duše.

Pošto su u praktičnom smislu, efekti  nemerljivi i bezgranični, ovde će biti navedeni samo okvirno i uopšteno.

 • Rast nivoa svesti, osvešćivanje i otkrivanje cilja života u sticanju i razvoju lične mudrosti i intuicije. Povezivanje sa svojim Višim „Ja“. Postizanje duhovnog otkrovenja i uzvišenih poimanja, kao i duhovnog razumevanja drugih i sebe.
 • Arhanđeli pomažu u oslobađanju od strahova, preteranih briga, kao i u razvoju vere u sebe, u ljubav, u ljude i u život.
 • Redovnim povezivanjem sa arhanđeoskim energijama, postiže se duhovni mir i razvezivanje energetskih „čvorova“ ljutnje i straha na mentalnom i emocionalnom polju ljudskog bića.
 • Pomoć se može tražiti i dobiti u isceljivanju tela, uma, duha i duše a takođe i u radu u oblastima tradicionalne i konvencionalne medicine.
 • Ostvarivanje različitih materijalnih potreba, vezanih za hranu i životni prostor kao i generalno, stvaranje izobija na svim poljama života.
 • Pomoć u uvođenju discipline po svim pitanjima, kao i u navođenju neophodnog reda i poretka u svom životu. Pomoć u izboru ispravnog puta, rešenja i donošenja ispravnih odluka. Sticanje stanja nadahnuća, novog pokretačkog impulsa u nauci i umetnosti, kao i poslovima svih vrsta onda kada je potreban novi energetski impuls za uspešni početak životnih i poslovnih projekata. Pomoć u sticanju svih neophodnih resursa, uključujući materijalne i ljudske resurse, za ostvarivanje projekata, ideja, poslova. Pomoć u pripremi i uspešnom sprovođenju važnih sastanaka, razgovora i pregovora.
 • Mirno i uspešno rešavanje konflikata, problema i situacija na ličnom, društvenom ili profesionalnom polju života. Pomoć u isceljivanju i harmonizaciji međuljudskih odnosa.
 • Zaštita za sebe i za druge od fizičkih i duhovnih opasnosti.
 • Pomoć u savladavanju znanja bilo koje vrste, u polaganju ispita i uopšte u umeću primanja i prenošenja svih neophodnih informacija.
 • Pomoć u oslobađanju od od štetnih navika, kao i različitih vrsta zavisnosti (droga, alkohol, duvan, hrana).
 • Razrešavanje karme i karmičkih zadataka.
 • Pomoć deci u svim oblastima njihovog života i razvoja.

Sa kojim arhanđelima se povezujemo i u čemu nam mogu pomoći?

Kako bi bilo jasno sa kojim arhanđeoskim zrakom da je potrebno da se povežete i od njega tražite pomoć za rešavanje konkretne situacije, navodim ukratko to, u čemu nam pojedini arhanđeli efikasno mogu pomoći.

Da bi ste osetili energiju pojedinih od njih predlažem da poslušate moje vođene meditacije koje možete pronaći ovde

Arhangel GAVRIL

Otkriva nam smisao, plan i viši cilj života, i naše misije na Zemlji, upućuje na put istine, na put koji odgovara ciljevima naše duše i pomaže da ostvarimo svoje životne ciljeve.

Štiti naš životni plan od svih negativnih uticaja i daje nam fizičku i psihičku snagu i sve neophodne resurse za ostvarenje životne misije.

Unosi disciplinu i poredak u naš život, pomaže nam u svakom poslu, upućuje na nas dobre ljude i povoljne prilike.

Pomaže nam u razumevanju i ostvarivanju sopstvene životne misije i božanskog plana, ukazuje na greške u duhovnom razvoju, jača veru u Tvorca i veru u sebe samog.

Oslobađa nas svih sumnji u sebe, svih strahova i reakcija na traumatične događaje. Oslobađa od stanja nervoze i nervoznog reagovanja. Pomaže da prevaziđemo svoju karmu i oslobađa dejstva svega onoga što više ne služi višem dobru i razvoju naše duše.

Štiti nas od svih duhovnih i telesnih opasnosti.

Arhangel JOFIL

Pomaže nam da uvidimo svoje jedinstvo sa Bogom, da steknemo i razvijemo božansku mudrost i viša znanja, da uspostavimo jednostavnu vezu sa svojom višom svešću.

Daruje nam nadahnuće, i otkrovenje koje menja život na bolje, kao i ideje koje su izvor svakog stvaralaštva.

Pomaže nam da primamo, razumemo i učimo sve što je potrebno za ostvarenje naše životne misije i da na efikasan način misli pretačemo u reči a reči u dela. Pomaže da uvek razumemo sebe i druge, da razvijamo dobre i plemenite navike. Pomaže nam da uvek poštujemo sebe i druge i da budemo ono što zaista jesmo.

Arhangel ĆAMUIL

Podučava nas kako da uvek živimo u skladu sa zakonima Boga. Pomaže da se oslobodimo svake želje koja nije u skladu sa božanskom ljubavlju i koja ne doprinosi opštem dobru. Oslobađa nas od svih sila suprotnih ljubavi.

Oslobađa nas od nezadovoljstva sobom, od samoosuđivanja i nedostatka samopoštovanja. Pomaže da zavolimo sebe i druge, da lako oprostimo sebi i dugima, da poboljšamo komunikaciju sa drugima i da razumemo njihove potrebe. Čini da naš život teče glatko, pomaže da lako stvaramo i da radimo posao koji odgovara našoj duši.

Isceljuje uzroke i simptome telesnih i duševnih oboljenja. Daruje nam duhovno otkrovenje, razvija intuiciju, duhovni i unutrašnji vid, koncentraciju, pažnju i sposobnost učenja. Pokreće sve stvaralačke moći u nama, razvija saosećanje, milosrđe i brižnost. Pomaže da sve potrebe za hranom i životnim prostorom nas i naše porodice uvek budu namirene. Pomaže da uvek imamo jasnu mentalnu formu svega željenog i da energiju stvaranja brzo i lako ispoljimo na materijalnom planu.

Arhangel URIL

Pomaže da osetimo i osvestimo duhovno srodstvo sa anđelima, daruje viša znanja, novu nadu i spokojstvo duha. Pomaže da se sjedinimo sa mudrošću svoje duše i da sva znanja iskoristimo na mudar način, kao i to da uvek razumemo motive i skrivene namere drugih ljudi.

Pomaže nam da se oslobodimo strahova, ljutnji i zameranja, kako prema sebi tako i prema drugima i da probleme ličnog, profesionalnog i društvenog karaktera uvek rešavamo na miran način.

Pomaže u stvaranju harmoničnog okruženja za razvoj i prezentaciju stvaralačkih mogućnosti i ličnog rasta i daruje nam novi impuls i nove pokretačke energije koje su neophodne za postizanje ciljeva naše duše u svakoj oblasti života.

Pokreće svaku vrstu pozitivne transformacije, stvara u nama stanje radosti i sreće, pomaže u razvoju milosrđa, saosećanja i praštanja.

Razvija u nama sigurnost u sopstvene snage, otvara nove vidike, daruje strpljenje, diplomatičnost i toleranciju i pomaže u potrazi za istinskim uverenjima.

Oslobađa nas svake vezanosti za neprijatne situacije i neudobne uslove života, pomaže u prevazilaženju svakog karmičkog tereta i isceljenju bolnih uspomena i najskrivenijih problema naše duše.

Oslobađa nas od negativnih crta karaktera i čisti nas od svih toksičnih materija nataloženih u  organizmu.

Arhangel METATRON

Podstiče duhovni razvoj, daruje nam pokretačku snagu, da se pokrene sve ono što stagnira u našem životu, pomaže da prevaziđemo nesigurnost u sebe i da hrabro učinimo sledeći korak na svom životnom putu.

Pomaže nam da opraštamo sebi i drugima, tako što podstiče razumevanje strahova slabosti i motiva za postupke drugih ljudi, kao i duhovno razumevanje svih životnih situacija.

Pomaže nam da prevaziđemo strah od smrti, pomaže isceljenje karme i podstiče razvoj ljubavi u našoj duši.

Arhangel RAZIL

Oslobađa blokiranu fizičku i duhovnu energiju. Razvija telepatske sposobnosti, intuiciju, jasnoviđenje i novu, nesvakidašnju sposobnost primanja zvuka, uvećava duhovna znanja, sposobnost prodiranja u suštinu stvari, kao i u tajnu prirode, razvija sposobnost ekstrasenzornog razumevanja sveta.

Ostvaruje isceljujući uticaj na hipofizu i skelet, olakšava probleme kičmenog stuba, pogotovo u lumbalnom delu kičme; olakšava bolove u leđima.

Pomaže isceljenje respiratornih problema, olakšava fizičku bol, niveliše koncentraciju bakterija u krvi, vodi i vazduhu, otklanja nečistoće i toksine na svim nivoima ljudskog bića.

Otklanja emocionalno naprezanje, pomaže u isceljivanju nesanice, bronhitisa, astme i svih problema sa plućima.

Olakšava glavobolje i migrene, kao i tegobe štitaste žlezde, pomaže regulisanje visokog krvnog pritiska.

Pomaže zaustavljanje rasta i razvoja tumora različitih vrsta.

Normalizuje rad bubrega, normalizuje stolicu, pomaže lečenje opstipacije.

Pomaže da se produktivno usredsredimo na lične pobleme; aktivira spoznaju, razumevanje sebe i samoosvešćivanje.

Energiju Razijela nazivaju „zvezdanim antiseptikom“ – jer pročišćava i leči negativne misaone forme.

Pomaže u slučajevima emocionalne neuravnoteženosti i u radu sa psihičkim problemima, koji se prikazuju u vidu nerazumnih ideja i opsesija

Pomaže u materijalizaciji stvari.

Arhangel HANIL

Pomaže da se povrate izgubljene tajne prirodnih načina isceljivanja, posebno kada je reč o svetlosti meseca i da se njom pune pune kristali, voda, amajlije, prostor…

Pomaže razvoj jasnoviđenja i drugih izvanrednih psihičkih sposobnosti.

Harmonizujuće utiče na život, privlači dobronamerne osobe, pozitivne ljude i dobre prijatelje. Donosi  u život svetle emocije, spokoj, bezbrižnost, lepotu svake vrste i blagostanje.  Pretvara tugu i prazninu u radost i ljubav. Omogućuje osobi da prestane da traži sreću spolja i lako je pronalazi unutar sebe, te da sigurno isijava sreću u svoje okruženje. Aktivira upornost, izdržljivost, snažnu volju.

Stvara ravnotežu u svim sistemima ljudskog organizma, posebno u mislima i emocijama, poseduje isceljujuću energiju koja je delotvorna u slučaju svih zdravstvenih problema, a pogotovo ženskih problema i tegoba hormonalnog sistema. Harmonizujuće  utiče na grlenu čakru.

Ženama pomaže da u sebi razviju i ispolje žensku energiju,  prirodnu ženstvenost i privlačnost.

Prati osobu tokom važnih događaja, koji od nje zahtevaju da prikaže sve svoje kvalitete, pomažući joj  da izrazi svoju harizmu i prikaže visok nivo sigurnosti u sebe i u to što radi.

Pomaže harmonizaciju odnosa, posebno između dece i roditelja.

Majstor je za manifestacije – može da nam ponudi bolje alternative u ostavrivanju željenih ciljeva.

Arhangel KASIL

Pomaže razumevanje uzroka i posledica vezanih za određene situacije i problem karmičkog karaktera, tako omugućava duboko isceljenje karme.

Daje strpljenje, umerenost i apsolutni mir u bilo kojim okolnostima.

Pomaže u rešavanju problema vezanih za materijalnu i intelektualnu svojinu, u pitanjima vlasništva nad nekretninama, nasledstvom i u svemu drugom, što ima bilo kakve veze sa pravnim pitanjima. Pruža pokroviteljstvo pravnicima.

Pomaže u rešavanju porodičnih problema, počev od sitnih razmirica pa sve do parnica.

Vodi posebnu brigu o starim licima, štiti i pomaže im na sve načine.

Pruža pomoć u svim pitanjima zajedničkih finansijskih ulaganja, kao i u problmima sa dugovanjima (bilo da vi dugujete ili da vama duguju).

Utiče na protok vremena, na način da usporava ili ubrzava lični osećaj za vreme.

Pomaže proučavanje i učenje bilo kojih tema, povećava koncentraciju.

Pomaže u poslovima vezanim za poljoprivredu a pogotovo u vrtlarstvu.

Arhangel ARIL

Aril nam pomaže da se povežemo sa silama prirode ukoliko želimo da dobijemo njihovu pomoć, zaštitu i podršku. Arhanđeo Aril i njegovi zemaljski Anđeli mogu da nam pomognu da razumemo prirodne ritmove zemlje, da iskusimo uticaj i lekovita svojstva drveća, cveća, planina, Zemlje.

Pomaže u svim poslovima u oblasti zaštite prirodne sredine, a posebno u zaštiti vode na planeti. Takođe pomaže isceljivanje svih živih bića.

Aril je Anđeo izobilja i uči nas da možemo biti mnogo više nego što mislimo da jesmo i možemo imati mnogo više nego što mislimo da možemo i zaslužujemo.

Aril omogućava materijalizaciju zamišljenog, pomaže da usmerimo svu svoju stvaralačku silu reči, osećanja i uverenja na postizanje ciljeva. Aril pomaže osobi da razvije kod sebe svest tvorca, koja je najmoćniji alat u materijalizaciji. Omogućava da izađemo van granica iluzija dualnosti, razdvojenosti i ograničenja. Aril nam pomaze da se prisetimo istine, da smo jedno s beskonačnim božanskim izvorom.

Pomaže da se probije blokada na poslovnom planu i u životu, da se stvari pokrenu, dovodi nas u kontakt sa svim resursima potrebnim za napredak, pomaže napredak u karijeri. Pomaže da rekonstruišete svoj posao, da dovedete nove klijente, da pronađete potrebnog iscelitelja, trenera ili literaturu, koja će vam pomoći da se uklone pogrešna, ograničavajuća ubeđenja i šabloni. Pokrenuće u vama veru da zaslužujete uspeh.

Aril pomaže ljudima da sretnu svoju drugu polovinu, da sjedini srodne duše. Pomaže i da se harmonizuju blokade u odnosima među srodnim dušama.

Arhangel RAGUIL

Stvara harmoničnu saradnju među ljudima, pomaže razrešavanje komplikovanih i spornih pitanja, saradnju među članovima porodice. Harmonizuje odnose s kolegama na poslu. Pomaže da se organizuje lični život.

Pomaže u ispoljavanju pravednosti i prava ljudskog bića. U svemu uspostavlja poredak, štiti sve nepravedno uvređene ili oštećene.

Raguel može da udahne život u svako biće. Pomaže isceljivanje rana, kako fizičkih, tako i duševnih.

Daje snagu svakome ko ima potrebe za njom, a posebno autsajderima.

Pomaže sjedinjenje duhovnog i materijalnog sveta.

Arhangel AZRAIL

Isceljuje na svim nivoima, telo i duh.

Olakšava smrt i prenosi u Duhovni svet dušu preminule osobe. Olakšava patnju ljudi koji su ostali iza pokojnika. Pomaže osobi da se poveže s dušom preminule osobe i da na takav način razreši svoju tugu.

Olakšava patnju, pruža utehu i podršku kada osoba pati (fizičku, duhovnu i emocionalnu). Olakšava tugu i duševnu bol nezavisno od uzroka. Pomaže psihoterapeutima koji rade s ljudima, koji tuguju i pate, koji su preživeli bilo koju traumu.

Pomaže da oprostimo sebi i drugima a takođe i da nama bude oprošteno. Pomaže da se osvesti i oseti blagoslov svake teške situacije.

Arhangel AZURIL

Posebno je potreban tokom teških vremena. Daje savete koji nemaju cenu i čuva od grešaka.

Pomaže ljudskom biću da se vrati sebi, spozna sebe, prihvati i iskreno zavoli. Pomaže oslobađanje od briga svakodnevice i usmerava nas na pavi put.

Spontano razvija intuiciju, ujedinjuje sa Višim Ja, daruje sposobnost da se prime informacije koje dolaze s viših nivoa. Omogućava komunikaciju sa višim silama, kao i njihovo prepoznavanje svojim unutarnjim vidom i sluhom. Ubrzava proces ličnog Vaznesenja.

Daruje moć uzvišene komunikacije s drugim ljudima, harmonizuje i uspostavlja ravnotežu u ljudskom biću, daruje bezuslovnu ljubav, donosi svetu i pojedincu mir i saosećanje.

Pomaže harmonizaciju odnosa između roditelja i dece, posebno adolescenata. Daje jednima i drugima razumevanje za suprotnu stranu, podstiče razvoj dužnog uzajamnog poštovanja, kao i vrednovanja te jedinstvene božanske uloge svakoga – roditelja i deteta.

Arhangel CADKIL

Ovaj arhanđeo, pomaže uspostavljanje ravnoteže u bilo kojoj oblasti organizma.

Opušta i relaksira fizičko telo, oslobađa od blokada, glavobolje, naprezanja, stišava emocionalnu neuravnoteženost, nemir, hiperaktivnost, otklanja razdražljivost i zabrinutost, pomaže duboko emocionalno isceljivanje.

Pomaže povećanje koncentracije i omogućuje da se tokom meditacije povežemo sa svojim Višim Ja.

Pomaže uspostavljanje veze sa svetom Anđela.

Razvezuje karmičke čvorove i pročišćava blokade karmičkog karaktera.

Koji su principi obuke za primenu Arhanđeoskog reikija?

Obuka za praktikovanje Arhanđeoskog reikija ne poznaje kontraindikacije niti mere opreza a takođe nije potrebno nikakvo predznanje, obučenost u nekom drugom Reiki stilu niti predispozicija za rad sa anđeoskim energijama.

Takođe, pred samu obuku ne postoji potreba za bilo kakvom pripremom.

Prilikom obuke se vrši prenos teoretskih i praktičnih znanja i umeća, kao i energetsko podešavanje – inicijacija za rad sa arhanđeoskim svetlosnim energijama.

Obuka za praktičare arhanđeoskog reikija vrši se u dva odvojena i nezavisna nivoa, od kojih svaki podrazumeva rad sa po osam arhanđeoskih energetskih zraka.

Prvi nivo podrazumeva rad sa energijama arhanđela Gavrila, Mihaila, Jofila, Ćamuila, Rafaila, Urila, Zodkila i Metatrona. Obukom za drugi nivo praktičari se osposobljavaju za povezivanje sa arhanđelima Razielom, Hanielom, Kasielom, Arielom, Raguilom, Azrailom, Azurielom, Cadkilom.

%d bloggers like this: