Klasični Usui reiki

U našem Univerzumu postoji sveobuhvatna energija od koje je sazdano sve što postoji i koja daje život svakom živom organizmu. Znanje o njoj nalazi se u svesti ljudi hiljadama godina. Japanci ovu energiju nazivaju Ki, Kinezi je zovu Ći a Indijci Prana. Na zapadu je ova energija poznata kao Orgon, Sveti duh itd. Ona protiče kroz naša tela, od trenutka kada smo začeti, a  drevne, pogotovo dalekoistočne kulture, koristile su je za lečenje još davno pre rođenja Isusa Hrista.

Šta je to Reiki?

Reiki je metoda isceljivanja, koje se sprovodi polaganjem dlanova na telo i kanalisanjem Univerzalne, životne energije kroz njih.

Nije potpuno poznato koliko je ova metoda stara i odakle potiče, ali ono što sigurno znamo je to, da je neke njene fragmente kao rezultat svoje duhovne potrage, ponovo otkrio i obelodanio japanac Mikao Usui, početkom 20. veka.

Usui je uglavnom za svoj sistem isceljivanja koristio naziv Usui šiki rjoho, što bi se moglo prevesti kao – Usuijev sistem prirodnog isceljivanja a povremeno je za silu koja zapravo vrši isceljivanje, govorio da je to Reiki – što u prevodu znači Božanska energija. Danas je ovaj sistem široko rasprostranjen upravo po imenu Reiki.

Mikao Usui (1865 – 1927)

Način povezivanja sa Univerzalnom energijom kao i primena različitih tehnika Reikija, izuzetno je jednostavan i intuitivan.

Svako, bez obzira na uzrast, pol, verska i druga ubeđenja podjednako lako može razumeti i uklopiti ovu drevnu veštinu isceljivanja u svoje svakodnevne aktivnosti.

Redovnom primenom postepeno se duh, um i telo dovode u ravnotežu. Kao rezultat toga, kvalitet zdravlja i života uopšteno, podiže se na jedan mnogo viši nivo, što nam daje mogućnost da izrazimo kreativnost i potencijal koji nosimo u sebi.

Kako funkcioniše Reiki?

Praksa i učenja dalekog istoka hiljadama godina govore o energetskim kanalima kojima teče energija, kao što krv teče sistemom za krvotok. Takođe postoji sedam glavnih energetskih centara, preko kojih se naše telo snabdeva vitalnom energijom. Ovi centri se zovu čakre. Savremena nauka i tehnologija uspele su da potvrde ovu činjenicu.

Reiki je uvek prisutan u našim telima. To znači da svako može da iskoristi ovu energiju za samoisceljivanje. Na žalost, loše navike i loši izbori, zanemarivanje ali i neznanje, dovode do toga da čakre rade nepravilno i neharmonično a da se energetski kanali sužavaju i zatvaraju, formirajući tako energetske blokade.

Organi koji korespondiraju sa čakrama ili mestima na kojima nastaju blokade, tada postepeno gube svoju funkciju i oboljevaju. Nešto slično se dešava i sa našim emotivnim stanjem.

Poznati su mehanizmi podsvesnog delovanja ili blokiranja određenih emocija a takođe je potvrđena uzajamna, uzročno-posledična veza određenih emotivnih stanja i pravilnog, odnosno, nepravilnog funkcionisanja čakri i nepotpunog toka energije kroz energetske kanale.

Reiki harmonizuje rad čakri i ponovo uspostavlja tok univerzalne životne sile u telu i oko njega.

Bez prilagođavanja tela i usaglašavanja energetskih tokova sa vibracijom Reikija (što se popularno zove inicijacija), ljudi mogu da koriste samo 5-20% njegovog kapaciteta.

Kada Reiki učitelj izvrši proceduru usaglašavanja, odnosno inicijaciju, i nakon što kroz proces tzv. čišćenja naš energetski sistem oslobodimo za protok energije, Reiki može potpuno slobodno teći sa kapacitetom do 100%. Ovo naravno, u mnogome zavisi od stepena inicijacije ali i od ozbiljnosti kojom pristupamo procesu samoisceljivanja.

Tok reikija i njegov kapacitet u zavisnosti od stepena obuke (inicijacije)

Reiki u naš energetski kanal ulazi kroz krunsku čakru, a zatim se u srčanoj čakri deli na dva kraka koji idu kroz ruke i završavaju se minornim čakrama na dlanovima. Odatle se Reiki kanališe kroz dlanove koji se postavljaju na određeni broj pozicija na telu i koji se na svakoj poziciji zadržavaju u proseku 3-5 minuta, a najbolje onoliko dugo, koliko se oseća tok Reikija.

Ključna stvar u primeni Reikija je njegova jednostavnost. Dok su za obuku nekih drugih metoda isceljivanja potrebni meseci, pa čak i godine, za obuku npr. prvog stepena potreban je svega jedan dan.

Šta možete očekivati od Reikija?

Iako Reiki ima nesagledive mogućnosti, postoje neke opšte koristi koje možete očekivati primenom Reikija.

Reiki ne treba posmatrati samo kao sistem isceljivanja, što on najčešće i jeste, već i kao alat koji možete koristiti za poboljšanje svih oblasti života.

Bez obzira na osnovni razlog zbog kojeg bi ste pošli putem Reikija, evo samo nekih od ideja za njegovo korišćenje, koje će verujem, u mnogome pomoći da svesno kreirate svoj život. Reiki možete koristiti:

 • u cilju fizičkog, mentalnog i emotivnog isceljenja sebe i drugih
 • kao dopunu drugim tretmanima i terapijama kako savremene tako i alternativne medicine
 • za oslobađanje od stresa i lako suočavanje sa stresnim situacijama kao što su: ispiti, razgovori za posao, javni nastupi, itd.
 • radi postizanja veće kreativnosti, poboljšanja pamćenja, boljeg učenja i unapređenja drugih mentalnih ili emocionalnih osobina
 • za postizanje boljih sportskih rezultata, kao i lakšeg saniranja sportskih povreda
 • kao dopuna praksi joge
 • ukoliko ste terapeut bez obzira koje vrste, kao dopunu vašoj praksi
 • za isceljivanje biljaka i životinja
 • za energizovanje vode i hrane
 • u cilju rešavanja problema u međuljudskim odnosima.

Nivoi Reiki obuke

Kako bi se naš um i telo pripremili za sve veći i veći protok energije, te da bi se kroz određeni vremenski period steklo umeće u primeni Reikija, proces usklađivanja sa univerzalnom energijom se odvija u tri stepena – tri inicijacije.

Prvi stepen, predstavlja otvaranje i usklađivanje energetskog kanala u toj meri koja je dovoljna da praktičar uradi sebi autotretman kao i tretman za drugu osobu ali sa ograničenim mogućnostima i dejstvom.

Na ovom nivou telo se čisti od nataloženih toksina i priprema se za više nivoe obuke.

Između prvog i drugog stepena pravi se pauza minimum dva do tri meseca.

Drugi stepen se smatra pravim terapeutskim. Praktičar tada stiče umeće o pokretanju energije na nivoima koji nadilaze vremensko-prostornu barijeru, što se postiže upotrebom tzv. Reiki simbola.

Uz pomoć Reiki simbola možemo mnogo ozbiljnije i efikasnije pristupiti isceljivanju uzroka raznih energetskih poremećaja, uticati na tok životnih situacija, pomoći drugima itd. Tok Reikija na ovom nivou je barem četiri puta snažniji nego ranije.

Tehnike drugog stepena su neograničene u svojoj primeni, pa ih možemo koristiti za rešavanje mnogih životnih izazova, poteškoća i zadataka.

Između drugog i trećeg nivoa se pravi pauza od minimum devet meseci.

Treći stepen – Reiki master Ovaj nivo podrazumeva neuporedivo snažniji protok energije i mnogo viši nivo veštine. Za pokretanje energije se koristi još jedan reiki simbol tzv. master simbol, a stiče se i znanje za rad sa kristalima koji dodatno fokusiraju i pojačavaju energetski tok.

Ovaj stepen inicijacije omogućava vam potpunu kontrolu energetskih procesa i daje veliki potencijal za stvaranje.

Nakon ova tri stepena, osoba koja pokaže interesovanje i zadovoljava određene kriterijume, može pristupiti i obuci za Reiki master – učitelja, kojom stiče umeće prenošenja veštine kanalisanja životne energije na druge osobe.

Između obuka za mastera i učitelja, potrebno je da prođe najmanje dvanaest meseci. 

U ovom videu pogledaj na šta da obratiš pažnju prilikom izbora Reiki učitelja

Kontraindikacije, mere ograničenja i opreza

Iako generalno, Reiki izuzetno povoljno deluje na poboljšanje zdravstvenog stanja, kao i kvaliteta života uopšte, postoje određene, doduše retke, situacije u kojima se Reiki inicijacija nikako neće sprovesti, ili će biti obavljena tek nakon izvesnog perioda pripreme.

Ukoliko imate ugrađeni pejsmejker, bez obzira da li se radi o inicijaciji ili tretmanu, Reiki može da utiče na njegov rad, što ima direktne štetne posledice za zdravlje i život.U ovom slučaju Reiki nije za vas.

Ukoliko primate terapiju insulinom, Reiki će vam najverovatnije odgovarati, ali je potrebno obaviti pripreme pre obuke, u vidu nekoliko Reiki tretmana, a takođe i uraditi odgovarajuće medicinske analize. Ovo bi pokazalo uticaj Reikija na postojeću terapiju i eventualno, uz saglasnost lekara, njenu dalju korekciju.

Psihotične epizode, mentalna i psihička rastrojstva, ili drugi poremećaji mentalnog karaktera (u prošlosti ili sadašnjosti), svi tipovi šizofrenije. U ovim slučajevima, Reiki većeg intenziteta, kao onaj koji se primi tokom inicijacije, bi mogao da „poništi“ dejstvo lekova i da eventualno, lečenje vrati na početnu poziciju. Stoga uz izuzetno velike mere opreza, u ovakvim slučajevima, mnogo je bolje podvrći se Reiki tretmanima kod terapeuta sa velikim iskustvom u radu, uz istovremeno, praćenje od strane nadležnog lekara.

Alkoholizam, droga. Reiki se prilično efikasno koristi kod bolesti zavisnosti. Međutim, u ovim slučajevima, nakon inicijacije, Reiki bi mogao da pokrene snažno čišćenje organizma, što bi moglo da dovede do nepovoljnih posledica po zdravlje. Stoga je bolje pokušati sa Reiki tretmanima koje će izvesti iskusan Reiki terapeut, uz praćenje od strane nadležnog lekara. Kasnije kada se prođe faza detoksikacije i stanje se normalizuje, Reiki bi mogao da bude odlična podrška, pogotovo u saradnji sa psihoterapijom.

Trudnoća. Ne postoje pouzdani podaci o tome kako Reiki inicijacija deluje na plod, stoga je i u ovim slučajevima bolje rešenje, tretman od strane iskusnog terapeuta, uz nadzor i kontrolu nadležnog lekara.

Priprema za inicijaciju

Kako bi ste se za inicijaciju pripremili na najbolji mogući način i kako bi usklađivanje sa Životnom energijom proteklo neometano i u punom kapacitetu, poželjno je pridržavati se sledećih smernica.

 • Poželjno je da vam se prethodno uradi barem jedan reiki tretman, kako bi ste osetili njegovo dejstvo i to kasnije mogli da uporedite sa vašim iskustvom kada postanete Reiki praktičar.
 • Izbegavajte ako je to moguće, da jedete meso, mesne prerađevine i konzerviranu hranu sedam dana pre inicijacije. Varenje hrane oduzima više vitalne energije u odnosu na bilo koju drugu telesnu funkciju. Ovo će pomoći da proces tzv. čišćenja protekne sa manje reakcija.
 • Ukoliko se već do sada ne bavite meditacijom, korisno je, da barem nedelju dana pre inicijacije, u doba dana koje vama najviše odgovara, 10 – 15 minuta fokusirate svoj um na ideju, odnosno nameru, da nakon inicijacije budete čist i protočan kanal za Reiki. Ova mentalna priprema u mnogome će uticati na stabilniji protok Reikija, kako tokom inicijacije, tako i nakon nje.
 • Izbegavajte uzimanje alkohola i/ili narkotika najmanje 48 sati pre inicijacije. Ove supstance usporavaju i ometaju protok Reikija kroz telo a takođe mogu dovesti do snažnijeg procesa detoksifikacije.
 • Svoje aktivnosti organizujete tako, da vas na dan inicijacije ne ometaju razmišljanja o privatnim ili poslovnim obavezama.

Na samo jutro pred inicijaciju:

 • Ustanite ranije nego uobičajeno, tako da imate dovoljno vremena da se pripremite za dan koji je pred vama.
 • Ako je moguće, prošetajte ili se laganim telesnim vežbama opustite i podstaknite svoje vitalne funkcije.
 • Pokušajte da izbegnete zeleni (crni) čaj ili kafu. Biljni ili voćni čaj bez kofeina su sasvim dobra zamena.
 • Neka doručak bude lagan. Imaćete više energije da se fokusirate na teoretsko predavanje koje prethodi inicijaciji.
 • Mentalno se pripremite kratkom meditacijom.
 • Dajte sebi dovoljno vremena da dođete do odredišta. Stres zbog kašnjenja može poremetiti uživanje u danu koji bi za vas trebao da bude od velikog značaja. Takođe, imajte u vidu da kašnjenje nije u redu ni zbog drugih osoba koje tog dana prisustvuju inicijaciji.
 • Imajte u vidu da će inicijacija predstavljati prekretnicu u vašem životu. Budite otvorenog uma i duha, spremni da primite nova učenja koje će vaš život promeniti na bolje.

Šta se dešava nakon inicijacije?

Odmah nakon inicijacije vi ste sposobni da kanališete životnu energiju, kako za sebe, tako i za druge. Protok energije se, najčešće, oseti nekoliko minuta posle aktivacije. Sasvim je uobičajeno da u prvo vreme nakon inicijacije, tok Reikija uopšte ne osećate ili da ga osećate slabije ali bez obzira na to, Reiki će svakako proticati kroz vaše telo.

Kroz svakodnevne autotretmane, što više koristite Reiki i što se više oslobađate energetskih blokada, postaćete senzibilniji a vaš energetski kanal postaje stabilniji, snažniji, protočniji.

Proces čišćenja

Nakon inicijacije, Reiki će početi da teče kroz svoje energetske kanale mnogo intenzivnije nego što je to bilo uobičajeno do tada. Time će započeti ciklus takozvanog čišćenja i detoksifikacije kroz čakre.

Reiki ima moćan uticaj isceljenja na telo i duh, aktivirajući sukcesivno svih sedam čakri. Proces za svaku od njih traje oko dvadeset i četiri sata a ponavlja se tri puta u ciklusima, počevši od korenske, završno sa krunskom.

Proces čišćenja nakon inicijacije za prvi stepen, uglavnom podrazumeva oslobađanje tela od nagomilanih toksina. Možete doživeti fizičko čišćenje, odnosno detoksikaciju koja podseća na grip, sa simptomima kao što su: lagana glavobolja, vrtoglavica, temperatura, kijavica ili dijareja.

Što ste „toksičniji“ više ćete biti svesni procesa čišćenja. Kod nekih osoba ovaj proces potpuno izostaje ili je toliko blag da je skoro neprimetan.

Vaše telo se ovim putem priprema za isceljivanje koje će se odvijati na višim nivoima – mentalnom i duhovnom. Na ovaj način, vaš ceo sistem će se prilagoditi Reikiju i ponovo uravnotežiti.

Mnogi čuju razne pogrešno plasirane pa čak i tendenciozne priče o čišćenju nakon inicijacije. Zbog toga unapred strahuju pa čak i odustaju od obuke. Nema zaista potrebe da budete uznemireni, jer na ovaj način telo ispira toksine. U krajnjem slučaju, ovakve simptome ste osetili nebrojeno puta tokom gripe ili prehlade, pa o njima i ne razmišljate nakon što se oni povuku.

Proces čišćenja, iako ponekad može da bude malo neprijatan, je blagodat, kako za telo tako i za dušu i treba ga prihvatili sa radošću, jer time dobijate mogućnost da se oslobodite svega štetnog u vrlo kratkom vremenskom roku.

Ukoliko pre obuke prođete nekoliko tretmana a nakon obuke se budete pridržavali smernice da narednih trideset dana svakodnevno radite autotretmane, vrlo je moguće da će proces čišćenja proći skoro i neprimetno.

Tretman za sebe – autotretman

Reiki je uvek dostupan za vas, kad god se osećate umornim, iscrpljenim ili na primer, imate bolove. Jednostavnim polaganjem ruku na svoje telo Reiki će ići tamo gde je to potrebno.

Isceliteljska moć Reikija je nesaglediva. On će vas preporoditi i osloboditi svega što vas vezuje za stare navike i način života. Pomoću njega možete očistiti svoje telo, um i dušu i početi da živite sa novom energijom. Moglo bi se reći da živite novi život. Vrlo često Reiki praktičari govore – život pre i nakon inicijacije.

Najverovatnije ne postoji drugi način samotretiranja koji je tako jednostavan i efikasan kao Reiki autotretman.

Pomoć drugima

Mogućnosti Reiki praktičara nakon prvog stepena inicijacije dosta su ograničene u odnosu na napredni nivo, odnosno drugi stepen inicijacije, za koji se često sa punim pravom govori da je pravi, trapeutski, nivo.

Iako bi na početnom nivou, Reiki najpre trebalo koristiti za pomoć sebi, sasvim je logično i ispravno da sposobnost kanalisanja Životne energije koristite i u drugim slučajevima, odnosno onda kada neko od vaših bližnjih ima potrebu za tim. Međutim, tretiranje drugih osoba bi, barem dok ne prođete inicijaciju drugog stepena, trebalo da bude od sekundarnog značaja za vas.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije o Reikiju

„… Poznato je da polje Reiki energije indukuje bioelektromagnetne tokove unutar ćelija i tkiva i time pojačava sposobnosti organizma za samolečenje i otpornost prema stresu.

Od mnogobrojnih pozitivnih efekata, najpoznatiji su: smanjenje napetosti, stresa, opšte psihofizičko opuštanje, povećanje samoisceljujućih sposobnosti organizma, smanjenje bola, pružanje pomoći pacijentu prilikom pripreme za operaciju i skraćenje i olakšanje postoperativnog oporavka, jačanje imunog sistema, poboljšavаnje fizioloških procesa u organizmu (npr. krvnog pritiska i rada srca), smanjenje psihosomatskih problema.

Istraživanja sprovedena poslednjih dvadesetak godina potvrđuju efikasnost primene Reikija i u slučaju teških hroničnih bolesti i stanja organizma. U zemljama u kojima je Reiki rasprostranjen, veliki broj lekara i ostalog medicinskog osoblja koristi Reiki kao komplementarnu metodu lečenja. Reiki se primenjuje i kod, sa medicinskog stanovišta gledano, potpuno zdravih osoba radi poboljšanja njihovog psihofizičkog stanja, relaksacije, jačanja imuniteta itd.

Nuspojave Reiki tretmana nisu poznate.

Reiki se može primenjivati i za opšte poboljšanje psihofizičkog zdravlja i kao komplementarna metoda lečenja svim metodama klasične i alternativne medicine.“

(Prezeto sa sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ceo tekst pročitajte ovde)

%d bloggers like this: